93 877 64 64|679 47 07 09

L’eficàcia del cinturó de seguretat durant l’embaràs

Dijous, 05 març 2020

Fins a l’any 2006, el Reglament de Circulació eximia a les dones embarassades de l’ús del cinturó de seguretat si disposaven d’un certificat mèdic en el qual constés la seva situació. Però a partir de l’any 2012, després de la modificació del Reglament i a petició del Ministeri de Sanitat, les embarassades estan obligades a […]

Recomanacions a tenir en compte si voleu comprar un vehicle usat

Dilluns, 17 febrer 2020

L’advocada Sonia Judit Hernández, col·legiada 1205 de l’ICAM, ens recomana algunes gestions que podem fer si volem comprar un vehicle usat, per evitar sorpreses posteriors. És important que, abans de formalitzar la compra, examineu el bon estat de manteniment i conservació del vehicle, i també comproveu altres aspectes referents a la seva titularitat i possibles càrregues, […]

Entrevista a Josep Maria Soler, nou director del Montepio

Dilluns, 10 febrer 2020

“Nosaltres sempre defensem el soci, no estem casats amb ningú”. El nou director del Montepio, Josep Maria Soler, ho té molt clar: l’entitat fa una defensa aferrissada dels seus socis (en l’actualitat 10.200 entre el Bages, Berguedà i Solsonès). En aquesta nova etapa, es vol consolidar com un referent en serveis i protecció a les […]