La millor assitència sanitaria al teu abast.

La salut és el més important. Amb una assegurança d'assistència sanitària disposareu d'atenció mèdica privada i de qualitat, evitant llistes d'espera.
Les nostres assegurances d'assistència sanitària et permetran accedir als millors centres i professionals de la medicina, sense esperes, sense copagament. Podem oferir-te opcions per assegurar una sola persona o bé tota la família al complet. A més, si ets autònom, podràs deduir-te les despeses de l'assegurança i incloure-hi l'opció de baixa per malaltia.

Al Montepio t'oferim la possibilitat de comparar preus i prestacions entre diferents companyies fins a trobar la més adequada per a vosaltres. També ens ocuparem de totes les gestions necessàries.

8 CONSELLS PER ESCOLLIR LA COMPANYIA D'ASSISTÈNCIA MÈDICA:
1 - Escollir la modalitat:
• Quadre mèdic: tries el metge o hospital que vulguis dintre dels concertats per la Companyia asseguradora.
• Reemborsament de despeses: vas al metge que vulguis, estigui o no entre els concertats. La Companyia et reemborsa un tant per cent de la factura que hagis pagat.
• Mixta: tens les dues opcions anteriors.
2 - Comprovar que l'Asseguradora:
• Tingui àmplia experiència en aquest sector.
• Disposi d'àmplia gamma de metges i clíniques.
• Presti assistència mundial en cas d'emergència.
• Tingui capacitat de resposta en casos imprevistos.
3 - Comprovar que ofereixi serveis complementaris relacionats amb els hàbits de vida saludables.
4 - Comprovar que el quadre mèdic incorpori a professionals de prestigi.
5 - Comprovar que els centres assistencials o hospitalaris concertats siguin de bon nivell d'assistència, instal·lacions i equips mèdics.
6 - Verificar si ofereixen serveis telefònics o per Internet per autoritzar les proves mèdiques o orientació sanitària.
7 - Verificar si inclouen serveis dentals econòmics.
8 - Valorar el tracte humà de la Companyia.

”Assegurances intermediades a través de Segursoci Correduria d’Asegurances S.L., vinculada a Montepio de Conductors Sant Cristòfol Manresa Berga, registrada amb el num. J178GC per la DGPFAiT de la Generalitat de Catalunya, Concertada l’assegurança de RC prevista en l’article 27-e de la Llei 26/2006 de 17 de juliol i de Capacitat Financera prevista a l’article 27-f de la Llei 26/2006.”

Vida

Contracta una assegurança de vida en el moment que tinguis persones dependents dels teus ingressos.

Negocis

El teu negoci necessita una assegurança que millor s'adapti a les seves necessitats.

Go Happy Card

Gaudeix de la millor assistència personal en viatge per tan sols 81 € a l'any

Accepto rebre informació del Montepio

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA con CIF V08269144 y domicilio social sito en PLAZA SANT JORDI 1 08241, MANRESA (BARCELONA), con la finalidad de atender sus consultas. En cumplimiento con la normativa vigente, MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Asimismo le informamos que el tratamiento indicado en el párrafo anterior tratamos sus datos conforme a la existencia de su consentimiento. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico info@montepio.cat. Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: info@montepio.cat. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.