Màxima protecció al millor preu.

L'assistència personal en viatge per tan sols 81 € a l'any


Assistència en desplaçaments
Pel fet de ser soci gaudiràs d'una assistència personal en viatge, en una única quota, per a tots els teus vehicles: turisme, tot terreny, monovolum, ciclomotor i motocicleta. També si vas d'acompanyant o agafes transport públic. Podràs moure't tranquil i segur.

Assistència mèdica
Estem al teu costat en els moments més difícils oferint-te cobertura mèdica nacional i a l'estranger fins a 30.000€. Ens ocupem del trasllat o repatriació sanitària de ferits o malalts fins a la seva residència o a l'hospital més proper. Cura't en salut!

Assistència mecànica
Si és possible, reparem el teu vehicle a la carretera, sigui quin sigui el vehicle que condueixis. En cas de no poder ser reparat en 72 hores, el traslladem al teu lloc de residència. També ens encarreguem de les teves despeses de transport.

Assistència jurídica
Reclamacions de danys a l'estranger fins a 3.000€ com a vianant, conductor de vehicle, ocupant de vehicle o usuari de transport públic. També t'ajudem en altres situacions com la recerca, localització i enviament d'equipatge perdut. Descobreix-ne més!

“distribuït per Montepio de Conductors de la companyia ARAG SE, Sucursal en España per acord de col·laboració de distribució de productes”

Vida

Contracta una assegurança de vida en el moment que tinguis persones dependents dels teus ingressos.

Llar / Comunitats

A la llar és on es produeixen més incidèncias al llarg de l'any.

Decessos

La importància de deixar-ho tot arreglat per quan no hi siguem.

Accepto rebre informació del Montepio

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA con CIF V08269144 y domicilio social sito en PLAZA SANT JORDI 1 08241, MANRESA (BARCELONA), con la finalidad de atender sus consultas. En cumplimiento con la normativa vigente, MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Asimismo le informamos que el tratamiento indicado en el párrafo anterior tratamos sus datos conforme a la existencia de su consentimiento. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico info@montepio.cat. Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: info@montepio.cat. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.