A la llar és on es produeixen més incidèncias al llarg de l'any.

L'assegurança de la llar és vital davant de qualsevol imprevist que pugui donar-se en l'àmbit domèstic. Avaries, pèrdua de claus, robatoris, incendis, inundacions... Tant els accidents més quotidians com els més excepcionals tenen una solució més fàcil amb una bona assegurança de la llar.

CONSELLS PER DISPOSAR D'UNA BONA ASSEGURANÇA DE LA LLAR

1 - Ajustar correctament les valoracions del Contingut (mobiliari, joies, diners, objectes de valor) i del Continent (valor de l'edificació) perquè en cas de sinistre, la indemnització serà proporcional a la quantitat assegurada. És importar saber si es disposa de caixa forta.
2 - Totes les Companyies cobreixen els danys ocasionats per incendi, fum, explosió, filtracions d'aigua, neu, calamarsa, impacte de llamp, canvi de pany, danys elèctrics, trencament de miralls, vidres o sanitaris. Però es poden afegir prestacions complementàries com: assistència en la llar, atracament en via pública, atenció mèdica urgent, assegurança per a mascotes, assistència en viatge, seguretat informàtica, reparació d'electrodomèstics, calderes, aparells d'aire condicionat o defensa jurídica.
3 - La responsabilitat civil és una de les cobertures més important en la Llar perquè cobreix danys que es puguin ocasionar a tercers (filtracions d'aigua, objectes que cauen per una finestra, la teulada o la façana, etc.). És molt important conèixer el límit establert per a aquesta cobertura, que serà més alt en funció de la quota a pagar.
4 - Per calcular la quota les Companyies tenen en compte els capitals assegurats, la identitat de l'assegurat, l'any de construcció de la llar, l'ús que se'n fa, el codi postal i si s'han fet reformes recents en canonades o sistema elèctric. 5 - Les assegurances de llar són complexes. Cal estudiar bé en cada cas els riscs a cobrir i les quantitats assegurades, per part d'especialistes.
6 - En cas d'hipoteca, les entitats financeres solen exigir la contractació d'una pòlissa de llar, que pot no ajustar-se a les teves necessitats, sinó a les del banc, a qui no preocupa el Contingut, la Responsabilitat Civil o un Robatori. Només els preocupa el Continent.
7 - L'assegurança de Comunitats de Veïns generalment cobreix els riscs que afecten els elements comuns de l'edifici: cobertes, façanes, escales, vestíbuls, ascensors. Hi ha qui creu que també cobreix els danys ocasionats a tercers (exemple una inundació originada en un habitatge que afecti d'altres) i això no és així a no ser que ho recullin les seves condicions particulars. La cobertura de danys per aigua en cada Companyia pot tenir diferències substancials. Cal assessorament sobre els avantatges o inconvenients de cada una. També convé saber quines Companyies estan donant millor servei en resposta a un sinistre.
8 - Cal comparar entre Companyies i disposar del millor assessorament i informació.

”Assegurances intermediades a través de Segursoci Correduria d’Asegurances S.L., vinculada a Montepio de Conductors Sant Cristòfol Manresa Berga, registrada amb el num. J178GC per la DGPFAiT de la Generalitat de Catalunya, Concertada l’assegurança de RC prevista en l’article 27-e de la Llei 26/2006 de 17 de juliol i de Capacitat Financera prevista a l’article 27-f de la Llei 26/2006.”

Vida

Contracta una assegurança de vida en el moment que tinguis persones dependents dels teus ingressos.

Plans de pensions

Un bon pla de pensions, la millor fórmula per gaudir d'una jubilació com cal

Assistència sanitària

La millor assistència per accedir als millors centres i professionals de la medicina

    Accepto la informació prèvia a la contractració (Més informació)
    Accepto rebre informació del Montepio

    De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA amb CIF V08269144 i domicili social situat en PLAZA SANT JORDI 1 08241, MANRESA (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. Així mateix l'informem que el tractament indicat en el paràgraf anterior tractem les seves dades conforme a l'existència del seu consentiment. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades. MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@montepio.cat. L'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic: info@montepio.cat. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.