Un bon pla de pensions, la millor fórmula per gaudir d'una jubilació com cal.

Podeu escollir la fórmula que desitgeu, perquè quan arribi el moment disposeu de reserves.
Tant els plans de pensions com els de jubilació i estalvi són diferents fórmules d'estalvi que us permeten disposar d'una quantitat de diners en el moment que vosaltres decidiu. Un complement necessari al sistema públic de pensions, per gaudir d'una vellesa amb confort i seguretat.
Des de recuperar quan vulguis els diners estalviats fins a disposar d'una quantitat mensual a partir del moment de la teva jubilació. Amb risc o sense. Tu esculls la fórmula.

7 CONSELLS PER A ESCOLLIR UN PLA DE PENSIONS:

1 - Fer-te un Pla de Pensions és necessari tenint en compte l'opinió dels Experts i previsions sobre el futur de l'actual Sistema Públic de Pensions. Trobaràs molta informació referent a això.
2 - És recomana començar-lo junt amb la primera feina. Com més aviat comencis, seran menors les quantitats a ingressar i tindràs més anys per estalviar i perquè els gestors en puguin obtenir una major rendibilitat.
3 - Per escollir el tipus de Pla de Pensions has de tenir en compte que la inversió en renda fixa té una rendibilitat més baixa però també més segura, mentre que la inversió en renda variable (borsa) és més arriscada però pot aconseguir major rendibilitat. Cal que la rendibilitat anual sigui més alta que la inflació. Has d'informar-te sobre l'historial del Pla de Pensions que subscriuràs.
4 - Els diners del Pla de Pensions es poden recuperar en el moment de la jubilació o abans (en cas d'incapacitat o defunció -per als hereus-). També es poden cobrar avançadament per atur prolongat, malaltia greu, desnonament de l'habitatge habitual o haver complert 10 anys des de la primera aportació.
5 - És més recomanable aportar periòdicament (mensualment o trimestralment) que no anualment (a final d'any) perquè permet anar neutralitzant els moviments dels mercats financers on estan invertits els diners.
6 - Els Plans de Pensions tenen reducció en la base imposable de l'Impost de la Renda. Una vegada jubilat hauràs de pagar pels diners rescatats com a Rendiment del Treball, tanmateix si difereixes l'impost durant 20 o 30 anys obtindràs una fiscalitat força avantatjosa.
7 - La planificació de la jubilació varia perquè cada persona té uns desitjos, objectius i circumstàncies particulars i, per tant, té unes necessitats de rendes diferents. En funció del que ens calgui per mantenir el nivell de vida durant la jubilació (que segurament serà més que la pensió de la Seguretat Social) i tenint en compte la capacitat d'estalvi que tinguem, cada Pla de Pensions s'haurà d'ajustar a cada Persona.

”Assegurances intermediades a través de Segursoci Correduria d’Asegurances S.L., vinculada a Montepio de Conductors Sant Cristòfol Manresa Berga, registrada amb el num. J178GC per la DGPFAiT de la Generalitat de Catalunya, Concertada l’assegurança de RC prevista en l’article 27-e de la Llei 26/2006 de 17 de juliol i de Capacitat Financera prevista a l’article 27-f de la Llei 26/2006.”

Vida

Contracta una assegurança de vida en el moment que tinguis persones dependents dels teus ingressos.

Llar / Comunitats

A la llar és on es produeixen més incidèncias al llarg de l'any.

Decessos

La importància de deixar-ho tot arreglat per quan no hi siguem.

    Accepto la informació prèvia a la contractració (Més informació)
    Accepto rebre informació del Montepio

    De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA amb CIF V08269144 i domicili social situat en PLAZA SANT JORDI 1 08241, MANRESA (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. Així mateix l'informem que el tractament indicat en el paràgraf anterior tractem les seves dades conforme a l'existència del seu consentiment. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades. MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@montepio.cat. L'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic: info@montepio.cat. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.