Contracta una assegurança de vida en el moment que tinguis persones dependents dels teus ingressos.

L'assegurança de vida donarà resposta a les necessitats de la teva família en el moment que més ho pugui necessitar. La mort o la invalidesa poden causar grans perjudicis econòmics als membres de la família. Les necessitats del dia a dia continuen però els ingressos ja no són els mateixos. Hi ha dos problemes molt comuns: continuar amb el pagament d'una hipoteca o els estudis dels fills. L'assegurança de vida és fonamental per garantir el futur dels que més estimem. Has de buscar el més adequat a la teva família.

7 CONSELLS PER A ESCOLLIR UNA BONA ASSEGURANÇA DE VIDA

1 - Analitzar les necessitats econòmiques de la família, els ingressos i els possibles perjudicis en cas d'imprevistos no desijtats.
2 - Decidir quines cobertures s'adequen a les necessitats de la família.
3 - Calcular quina quantitat de diners vols contractar i les quotes que pots afrontar. Els experts recomanen assegurar una quantitat equivalent a les despeses bàsiques de la família corresponents a entre 3 i 5 anys.
4 - Escollir els beneficiaris determinant les quanties exactes de cadascun i els beneficiaris suplents en cas que els beneficiaris assignats no puguin rebre el pagament.
5 - Les assegurances de vida no tenen un preu estàndard, ja que depèn de l'edat i sexe de l'Assegurat, així com la quantitat que es vol assegurar, relacionada amb els ingressos anuals.
6 - Les cobertures poden variar d'una Companyia a una altra. Les principals són defunció, invalidesa permanent i absoluta, defunció per accident. Altres cobertures complementàries poden ser assessorament mèdic o legal o atenció psicològica.
7 - És molt recomanable contractar una Assegurança de Vida en el moment que tinguis persones dependents dels teus ingressos.

”Assegurances intermediades a través de Segursoci Correduria d’Asegurances S.L., vinculada a Montepio de Conductors Sant Cristòfol Manresa Berga, registrada amb el num. J178GC per la DGPFAiT de la Generalitat de Catalunya, Concertada l’assegurança de RC prevista en l’article 27-e de la Llei 26/2006 de 17 de juliol i de Capacitat Financera prevista a l’article 27-f de la Llei 26/2006.”

Decessos

La importància de deixar-ho tot arreglat per quan no hi siguem.

Assistència sanitària

La millor assistència per accedir als millors centres i professionals de la medicina

Go Happy Card

Gaudeix de la millor assistència personal en viatge per tan sols 81 € a l'any

Accepto rebre informació del Montepio

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA con CIF V08269144 y domicilio social sito en PLAZA SANT JORDI 1 08241, MANRESA (BARCELONA), con la finalidad de atender sus consultas. En cumplimiento con la normativa vigente, MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Asimismo le informamos que el tratamiento indicado en el párrafo anterior tratamos sus datos conforme a la existencia de su consentimiento. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico info@montepio.cat. Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: info@montepio.cat. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.