Barcelona comença a posar multes a la ZBE als cotxes més contaminants

Dimarts, 15 setembre 2020

La zona de baixes emissions 2020 prohibeix l’accés a Barcelona als cotxes i motos contaminants.

La zona de baixes emissions (ZBE), en vigor des de l’1 de gener del 2020, vol marcar un abans i un després en la normativa dels cotxes a Barcelona i la resta de vehicles, ja que comporta la prohibició als cotxes considerats més contaminants (sense etiqueta ambiental de la DGT) de circular per l’interior de la ciutat.

Les sancions havien de començar a l’abril però la crisi del coronavirus va obligar a endarrerir-ne la data fins el 15 de setembre. Es calcula que el veto afectarà uns 50.000 vehicles, és a dir, un 20 % de tot el parc mòbil de Barcelona.

Mapa ZBE: Barcelona i quins municipis més inclou?
La zona de baixes emissions afecta una àrea de 95 km2, que inclou bona part de Barcelona i dels municipis propers a les rondes de Barcelona: Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. En queden exclosos el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i la Zona Franca.

La ZBE a les rondes de Barcelona?
La ZBE no afecta les rondes de Barcelona: ni la ronda del Litoral ni la ronda de Dalt es veuen afectades per la nova normativa.

Quin és l’horari de les restriccions de l’ordenança ZBE?
Les restriccions que estableix l’ordenança de la ZBE a Barcelona s’apliquen entre setmana. Els vehicles afectats no poden circular dins de la ZBE de dilluns a divendres, de 7 a 20 h.

Quins cotxes no poden entrar a Barcelona?
Els conductors que no poden circular per Barcelona són aquells que tenen vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT. Són aquests:

· Turismes amb motor de gasolina matriculats abans del gener del 2000.
· Turismes amb motor dièsel matriculats abans de gener del 2006.
· Furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre del 1994, anteriors a la normativa Euro 1.
· Motos i ciclomotors matriculats abans del 2003, anteriors a la normativa Euro 2.

Error de la DGT: Com saber si el cotxe és Euro 3 o Euro 4?
La DGT ha assegurat que per error ha deixat sense etiqueta alguns vehicles que sí que poden circular per la ZBE. L’error ve perquè la DGT va donar les etiquetes en funció de l’any de matrícula i alguns fabricants havien aplicat abans la normativa d’emissions als seus vehicles.

Si el propietari d’un vehicle que no té etiqueta sospita que hi pot tenir dret ha d’anar al concessionari on va comprar el cotxe perquè li facin un certificat en què s’especifica que compleix l’Euro 3 o l’Euro 4.

Un cop obtingut, ha d’anar a una oficina de la ITV per demanar un canvi de la fitxa tècnica del vehicle. Un cop fet això, haurà de fer una tercera gestió a la DGT per obtenir l’etiqueta ambiental.

La ZBE afecta les motos?
Sí. La normativa de la ZBE també és per a les motos i ciclomotors matriculats abans del 2003, anteriors a la normativa Euro 2.

Què fer si has d’entrar puntualment dins de la ZBE?
Si ets conductor d’un cotxe vetat i has d’entrar puntualment dins la zona de baixes emissions, pots fer-ho gràcies a una autorització especial.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona concedeix fins a 10 autoritzacions cada any als vehicles contaminants quan necessitin circular per dins de l’àrea restringida. Cada permís té un cost de dos euros.

Si has d’entrar a la ZBE per una urgència mèdica i, per tant, no pots demanar l’autorització prèviament a l’ús del vehicle, podràs sol·licitar-la durant els tres dies següents d’agafar el cotxe o la moto. El vehicle podrà ser sancionat, però el conductor podrà revertir la sanció presentant un justificant mèdic i la confirmació del permís.

Si has d’entrar assíduament a la zona de baixes emissions durant un temps concret per sotmetre’t a un tractament mèdic, no seràs sancionat si utilitzes el vehicle durant aquest període de temps.

Què passa amb els vehicles estrangers?
Els vehicles amb matrícula estrangera també estan sotmesos a les restriccions. De la mateixa manera que els cotxes matriculats a l’estat, cal que sol·licitin l’autorització a l’AMB si volen entrar dins la ZBE.

Quines són les multes per incomplir la normativa de vehicles contaminants?
Les multes són diverses i van des dels 100 euros fins als 1.803, segons el tipus de vehicle i la gravetat de la infracció.

Es penalitza la reincidència?
La reincidència suposarà una sanció més elevada. Si el conductor ha comès dues o més infraccions en menys d’un any, les multes podran incrementar-se en un 30 %.

Com es controlen les infraccions?
La zona de baixes emissions està controlada per la Guàrdia Urbana. En total, hi ha 200 càmeres instal·lades a les entrades de les dues rondes de Barcelona i en altres punts de la ciutat.

Aquesta tecnologia ha de permetre detectar la matrícula dels cotxes contaminants i sancionar posteriorment els infractors.

Es considerarà un únic trajecte (i, per tant, hi haurà una única sanció) si no passen més de 90 minuts entre que l’infractor és detectat per dues càmeres.

Com aconseguir l’etiqueta ambiental de la DGT?
L’etiqueta ambiental de la DGT, que permet circular dins la ZBE, es pot comprar per 5 € en oficines de Correus. Per rebre-la, cal presentar el permís de circulació.

El distintiu també es pot obtenir a través d’un taller mecànic associat al Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona.

Font: DGT