Conducció Segura: El Casc

Dimarts, 03 novembre 2020

Motocicletes i ciclomotors

Estan obligats a utilitzar el casc tant per vies urbanes com interurbanes els conductors i passatgers de Motocicletes (amb o sense sidecar), vehicles de tres rodes i quadricicles, ciclomotors i quads

Estan exempts d’utilitzar el casc de protecció i queden obligats a utilitzar el cinturó de seguretat les motocicletes, els vehicles de tres rodes o els quadricicles i els ciclomotors que tinguin estructures d’autoprotecció i estiguin dotats de cinturons de seguretat.

També quan aquest fet consti en la targeta d’Inspecció tècnica o certificat de característiques del vehicle o per raons mèdiques greus, amb un certificat mèdic que indiqui període de validesa. Aquest haurà de ser presentat a requeriment dels agents de trànsit.

Bicicletes

Els conductors i passatgers d’una bicicleta estan obligats a utilitzar cascos de protecció homologats quan circulin en vies interurbanes.

Excepcions: En rampes ascendents prolongades, en condicions extremes de calor o per raons mèdiques greus amb un certificat mèdic que indiqui període de validesa. Aquest haurà de ser presentat a requeriment dels agents de trànsit.