Els terminis per a recursos de multes es prorrogaran 15 dies naturals

Dilluns, 16 març 2020

Segons es contempla en el RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els terminis processals i administratius dels procediments de les entitats del sector públic. Aquesta suspensió estarà vigent fins al dia 29 de març o al final de les possibles pròrrogues.

A la pràctica això significa que els terminis per a recursos de multes o altres procediments jurídics o administratius es prorrogaran 15 dies naturals. A l’àmbit jurídic els jutges o tribunals podran acordar actuacions judicials per evitar perjudicis irreparables.