La nova mobilitat elèctrica

Dimarts, 20 octubre 2020

Prioritzar el vehicle elèctric és una de les fites que s’ha marcat el Govern català per als propers anys de cara a instaurar un nou model energètic més sostenible, i que recull el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya.

Aquest pacte, per la seva banda, està en sintonia amb els objectius de la Unió Europea, que inclou com a eixos bàsics d’actuació l’eficiència en els edificis, l’autoconsum, el vehicle elèctric, l’apoderament ciutadà i la lluita contra la vulnerabilitat energètica dels consumidors.

El sector dels transports és molt dependent dels combustibles fòssils; per aquest motiu és un sector clau en l’estalvi i l’eficiència energètica. A això s’afegeix la seva incidència en la contaminació ambiental i l’emissió de partícules.

El vehicle elèctric, per la seva banda, no genera emissions ni contaminació acústica; és més eficient i permet que les energies renovables s’integrin dins de la mobilitat, també redueix la dependència energètica dels derivats del petroli. A més, contribueix a la generació distribuïda i afavoreix l’autoconsum.

QUÈ ÉS EL VEHICLE ELÈCTRIC?
Un vehicle elèctric funciona amb un motor elèctric alimentat per una bateria elèctrica, que es carrega des d’una xarxa elèctrica domèstica o bé des d’una estació de recàrrega pública o privada.

La principal diferència entre els vehicles de combustió interna i els vehicles elèctrics és la tecnologia i la font d’energia que utilitzen. Els primers funcionen amb motors de combustió amb uns rendiments aproximats del 30% i la font d’energia és el gasoil o la gasolina, mentre que els vehicles elèctrics funcionen amb un motor alimentat per electricitat amb rendiments propers al 95%.

PERQUÈ ÉS CLAU? AVANTATGES
La implantació del vehicle elèctric presenta una sèrie d’avantatges i oportunitats per al desenvolupament d’una mobilitat sostenible, atès que permet la integració de les energies renovables en un sector que depèn dels derivats del petroli en un percentatge proper al 95%.

Això és així perquè el vehicle extreu l’energia directament de la xarxa elèctrica, de manera que la seva font d’energia depèn de les fonts energètiques que es fan servir.

Es redueix doncs la dependència dels productes derivats del petroli, es millora la qualitat de l’aire a les nostres ciutats, i es redueix també l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. És una oportunitat també per a la indústria de l’automòbil implantada a Catalunya.

COM PRIORITZAR-LO?
Per fomentar l’ús de la mobilitat elèctrica s’han pres algunes mesures que inclouen:
· Impost de matriculació gratuït (en el cas del vehicle convencional, el cost d’aquest impost és d’entre 1.500€ i 2.000€) i descomptes en l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) de fins al 75%, depenent del municipi (en el cas del vehicle convencional, el cost de l’IVTM anual és d’entre 80 i 170€)
· Gratuïtat dels peatges en les autopistes de la Generalitat de Catalunya (ecoviaT)
· Tarifes reduïdes en aparcaments públics municipals.
· Menor despesa de manteniment
· Programa MOVES. Ajuts econòmics per l’adquisició de vehicles d’energies alternatives i per logística en mobilitat sostenible: Préstecs de bicicletes elèctriques, compra vehicles d’energies alternatives, infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, etc.

A aquestes avantatges cal sumar-hi les derivades de la seva eficiència energètica. La despesa oscil·la entre 1 i 2€ per cada 100 km en funció de la tarifa contractada, de manera que es calcula que l’amortització del cost del vehicle es situa al voltant dels 80.000 km.

XARXA DE RECÀRREGA
Per fer possible el creixement del vehicle elèctric cal construir una xarxa de punts de recàrrega per a tot el territori. El Pla estratègic per al desplegament de la infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC) té per objectiu garantir el subministrament d’energia elèctrica als ciutadans i empreses i aconseguir minvar les barreres que actualment llastren el desenvolupament d’aquesta tecnologia. Els objectius són:
· 100 estacions de recàrrega ràpida d’accés públic
· 400 estacions de recàrrega semiràpida d’accés públic.
· 25.000 punts de recàrrega vinculats associats a vehicles elèctrics privats.
· Posar en funcionament un sistema de pagament eficaç i universal per a totes les estacions d’accés públic compatible amb els sistemes europeus.

Font: gencat.cat