Mesures de mobilitat per a la fase 2 del desconfinament

Dimecres, 27 maig 2020

Lliure circulació dins de la regió sanitària.

Es pot circular per la regió sanitària de residència amb llibertat sense cap limitació d’horari, excepte per a l’activitat física, que es permet en les segúents franges horàries:
· Menors 70 anys: tot el dia excepte de 10 a 12 i de 19 a 20h.
· Majors de 70: De 10 a 12 i de 19 a 20.

Es manté la possibilitat de desplaçar-se a altres regions sanitàries per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de persones grans, depenents o amb discapacitat o per força major.

Passejades de la població infantil (fins a 13 anys): no hi ha limitació a un adult per cada grup de passejades, es permeten grups fins a 15 persones no convivents, i sense límit en els convivents.

Passeig i esport no professional de població de més de 13 anys: es permeten grups de fins a 15 persones no convivents i sense límit en els convivents.

Recorda que la distància de seguretat ha de ser de dos metres com a mínim.

Ocupació de vehicles.

· Als vehicles particulars i privats de fins a 9 places poden viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes resideixin al mateix domicili i no cal utilitzar mascareta.
Si els ocupants no viuen en el mateix domicili, només poden viatjar dues persones per fila de seients i amb mascareta.
· A les motocicletes, ciclomotors i altres vehicles amb dues places (conductor i passatger) poden viatjar 2 persones sempre que portin casc integral amb visera o utilitzin mascareta, o resideixin en el mateix domicili.
És obligatori que el passatger porti sempre guants i també el conductor només en cas de motocicletes i ciclomotors d’ús compartit. S’admeten els guants de protecció de motoristes.
· Als transports públics de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxis i VTC) es poden ocupar totes les places disponibles per fila si els viatgers viuen en el mateix domicili. Si no, només poden viatjar dues persones per fila. No pot anar ningú al costat del conductor.
· Als vehicles amb una sola fila de seients, com les furgonetes, poden viatjar dues persones però amb mascareta.

Ús obligatori de mascaretes.

Des del 21 de maig és obligatori portar mascareta, sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat de 2 metres:

· A la via pública.
· En espais a l’aire lliure (parcs, per exemple).
· En espais tancats d’ús públic o que estiguin oberts al públic (botigues, per exemple).
· Només l’han de dur a partir dels 6 anys.

No és obligatòria en:

· Menors de 6 anys.
· Persones amb dificultats respiratòries.
· Persones amb discapacitat o depenents.
· Activitats incompatibles, com menjar o beure.
· Per causa de força major o situació de necessitat.
· Des del 4 de maig és obligatori portar mascareta al transport públic (autobús, ferrocarril, aeri i marítim). · Els passatgers de bucs i embarcacions no han de portar la mascareta quan estiguin als camarots.

També és obligatori dur mascareta als vehicles en què hi viatgin persones que no conviuen. La mascareta recomanada és la higiènica o quirúrgica. El preu de les mascaretes quirúrgiques està regulat des del 24 d’abril i no poden costar més de 96 cèntims la unitat.