Novetats COVID-19 en autoritzacions de transport de mercaderies

Dimecres, 01 abril 2020

L’aturada de l’activitat pel confinament total genera un nou escenari i pot plantejar alguns dubtes, com els que exposem a continuació:

Què he de fer si em caduca el visat d’autoritzacions de transport de mercaderies?
La validesa de les autoritzacions de transport que eren vigents el 14 de març de 2020, queda prorrogada, d’acord amb el Reial Decret 463/2020 durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el de les pròrrogues que es puguin adoptar.

Puc tramitar una nova sol·licitud d’autorització?
Les sol·licituds de noves autoritzacions, increments de flota o substitucions de vehicles hauran d’esperar fins a la normalització de l’activitat administrativa o la fixació de protocols específics de tramitació.