Montepio i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030

Dimarts, 28 juliol 2020

Què són els ODS?

Són els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –universals, integradors i ambiciosos- que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015.

Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança. Els 17 ODS es concreten amb 169 fites i els seus indicadors d’evolució.

Montepio és una marca responsable i un agent clau per assolir els objectius en l’àmbit del territori i local. Però, a més de significar una obligació moral i social, els ODS dins la nostra estratègia ens diferencia de la resta per la seva sostenibilitat, innovació i per ser generadors de solucions de problemes socials. També genera avantatges competitius i repercussions positives en la reputació millorant les oportunitats de negoci i, per tant, també en els fluxos d’ingressos.

Quins són els ODS?

ODS 1. Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

ODS 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible.

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.

ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.

ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones.

ODS 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.

ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.

ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertització, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat.

ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

ODS 17. Enfortir els mitjans per implantar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.