No caiguis en l’estafa de la multa del radar

Dimecres, 08 maig 2019

Els estafadors sempre estan a l’aguait per trobar víctimes que caiguin en les seves trampes. La gent gran sempre acostumen a estar en el seu objectiu. No obstant això, l’estafa del qual ha alertat la Guàrdia Civil no distingeix per rang d’edat. Es tracta de l’anomenada “estafa del radar“. Aquest engany se serveix l’email per fer creure al seu destinatari que la Direcció General de Trànsit (DGT) li notifica una multa per excés de velocitat.

El correu electrònic fraudulent inclou un suposat butlletí de denúncia i un enllaç per veure la teòrica fotografia presa pel cinemòmetre. El problema arriba quan es clica per descarregar la imatge. En punxar en l’enllaç maliciós s’instal·la a l’ordinador un programa que permet als ciberdelinqüents accedir i robar les contrasenyes i les dades bancàries de l’usuari.

Els Mossos d’Esquadra també han alertat d’aquesta pràctica de Phishing a les seves xarxes socials. Així doncs, és convenient prendre precaucions abans de realitzar cap acció amb correus sospitosos. Els millor és eliminar immediatament i denunciar-ho a les autoritats competents. Arribats a aquest punt és convenient recordar que la DGT mai notifica multes per email, encara que el conductor estigui subscrit al sistema de notificacions electròniques de la DGT.

Tal com explica el mateix organisme de trànsit, la subscripció a l’adreça electrònica viària permet rebre una notificació informant que hi ha una sanció en la bústia electrònica, al qual només es pot accedir prèvia identificació. En cap cas s’envia la multa o les fotografies del radar ni se sol·licita descarregar arxiu algun. En tot cas, la DGT envia la sanció per correu certificat.

Si un ciutadà vol saber si té pendent alguna multa, pot saber-ho a través del Tauler Edictal de Sancions (TESTRA), on, mitjançant la matrícula, DNI o nom i cognoms es consulta l’existència (o no) de procediments de tots organismes amb competència sancionadora en matèria de trànsit.

Aquest tauler electrònic permet consultar les notificacions al fet que de lloc el procediment sancionador com a conseqüència de la comissió d’infraccions a la normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i que no hagin pogut practicar-se en el domicili de l’interessat, en la adreça electrònica viària o en les equivalents de les comunitats autònomes amb competències executives en matèria de trànsit.

Font: La Vanguardia