Novetats COVID-19 sobre les targetes de tacògraf digital

Dimecres, 01 abril 2020

L’aturada de l’activitat pel confinament total genera alguns dubtes com els que exposem a continuació:

Què he de fer si m’ha caducat la targeta de tacògraf digital?
La validesa de les targetes de tacògraf que eren vigents el 14 de març de 2020, queda prorrogada, d’acord amb el Reial Decret 463/2020 durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el de les pròrrogues que es puguin adoptar.

Què puc fer per obtenir una nova targeta de tacògraf?
Les sol·licituds de noves targetes de tacògraf hauran d’esperar fins a la normalització de l’activitat administrativa o l’adopció de protocols específic de tramitació.