Organs de govern

Junta directiva

La Junta Directiva, que és l’òrgan col·legiat de representació, de govern i de gestió de la Mutualitat, està formada per:

 • LLORENÇ JUANOLA FOIXENCH · PRESIDENT
 • JOAN COTS VILA · SOTS-PRESIDENT
 • SILVIA INVERS MAYOL · SECRETARI
 • OLGA SANCHEZ RUIZ · SOTS-SECRETARIA
 • MIQUEL PUJOLS CORTES · TRESORER
 • MONTSERRAT GIRALT CARMEN · VOCAL 1
 • ALFONS SÁNCHEZ SÁNCHEZ · VOCAL 2
 • FÉLIX GARCÍA REBOLLO · VOCAL 3
 • JOSEP ALMIRALL BAJONA · VOCAL 4
 • JOAN FONT VIÑAS · VOCAL 5
 • ALFONS HARO NAJAR · VOCAL 6
 • MANEL VALERO GUETO · VOCAL 7
 • JOAN PUIGMARTÍ FAINÉ · VOCAL 8
 • ANTONI DAURA JORBA · VOCAL 9

Comissió de control

La Comissió de Control és l’òrgan que verifica el funcionament financer de la Mutualitat, el seguiment de la gestió econòmica i financera de la mateixa, l’emissió d’informes d’ordre intern sobre aspectes relatius a la gestió econòmica i financera, l’encàrrec a experts independents i externs de la Mutualitat, amb caràcter excepcional, informes i estudis de viabilitat econòmica i financera, i la sol·licitud d’informació als auditors de comptes de la Mutualitat.

Comissió consultiva

La Comissió Consultiva està formada pels expresidents i exvicepresidents i per aquells exdirectius i socis, els mèrits dels quals a favor de la Mutualitat aconsellin la seva inclusió. Actualment la formen el seu President i 10 membres més. Entre les seves funcions es troben la presentació a l’Assemblea General de la candidatura d’un soci que hagi d’integrar-se a la Junta Directiva, així com per les successives renovacions parcials, escoltar i assessorar sobre l’Estat de Comptes i Memòria o ressenya que s’hagi de sotmetre a l’Assemblea General Ordinària, i escoltar i assessorar sobre les reformes o modificacions dels Estatuts i Reglaments Socials.