Què puc fer en els meus desplaçaments en cotxe i moto durant la fase 1?

Dilluns, 18 maig 2020

Es pot circular per la regió sanitària de residència amb llibertat sense cap limitació d’horari, excepte per a les passejades i l’esport individual, que continuen dins les franges horàries establertes.

Es manté la possibilitat de desplaçar-se a altres regions sanitàries per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de persones grans, depenents o amb discapacitat o per força major.

Cal tenir en compte les mesures i consells següents:

Als vehicles particulars i privats de fins a 9 places poden viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes resideixin al mateix domicili i no cal utilitzar mascareta. Si els ocupants no viuen en el mateix domicili, només poden viatjar dues persones per fila de seients i amb mascareta.

A les motocicletes, ciclomotors i altres vehicles amb dues places (conductor i passatger) poden viatjar 2 persones sempre que portin casc integral amb visera o utilitzin mascareta, o resideixin en el mateix domicili. És obligatori que el passatger porti sempre guants i també el conductor només en cas de motocicletes i ciclomotors d’ús compartit. S’admeten els guants de protecció de motoristes.

Als transports públics de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxis i VTC) es poden ocupar totes les places disponibles per fila si els viatgers viuen en el mateix domicili. Si no, només poden viatjar dues persones per fila. No pot anar ningú al costat del conductor.

Als vehicles amb una sola fila de seients, com les furgonetes, poden viatjar dues persones però amb mascareta.