Responsabilitat Social 

Comissió Ètica

El Montepio de Conductors també disposa d’una Comissió ètica, formada pel President i la Secretària de la Junta, i el Director del Montepio, la qual vetlla pel compliment del Codi Ètic.

Defensor del mutualista i servei d’atenció

També complint amb la normativa, es disposa d’una defensora del mutualista, la senyora Maria Eugenia Cuenca Valero, i un servei d’atenció al mutualista, la Sra. Lourdes Donaire Pérez (ldonaire@montepio.cat), que atenen i donen resposta a qualsevol queixa o reclamació presentada pels associats.

Codi ètic

Memòria