Tens clàusula IRPH a la hipoteca? Com a soci del Montepio informa’t de forma gratuïta sobre el teu cas.

Divendres, 26 juny 2020

L’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris, comunament anomenat IRPH, és un indicador que les diferents entitats financeres utilitzen per actualitzar el tipus d’interès variable de les hipoteques dels seus clients. Tot i que la majoria d’hipoteques es referencien a l’Euribor, durant l’expansió immobiliària algunes entitats van utilitzar l’IRPH com a índex de referència.

S’estima que les famílies que van referenciar el seu préstec hipotecari a l’IRPH en lloc de l’Euríbor, podrien haver perdut de mitjana entre 18.000 i 21.000 euros. I és que, tot i que tots dos indicadors van anar evolucionant de manera paral·lela durant alguns anys, el 2012 aquesta situació va canviar quan l’Euríbor va disminuir significativament fins a arribar a mínims històrics.

Recentment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat una Sentència determinant que l’IRPH, com a índex de referència, sí que està subjecte a l’àmbit d’aplicació de la Directiva sobre clàusules abusives. La decisió del TJUE determina que hauran de ser els jutges espanyols els que hagin d’assegurar-se, per a cada cas, del caràcter clar i comprensible de la clàusula que estableix l’interès variable basant-se en l’IRPH. En aquells casos en què un jutge determini que la clàusula de l’IRPH és abusiva, podrà determinar la seva substitució per un altre índex. D’aquesta manera es podria eliminar la clàusula abusiva, alhora que es protegeix el consumidor de les conseqüències que per a aquest podria tenir l’anul·lació del préstec hipotecari per la seva abusivitat.

A més, la sentència recalca que els tribunals dels Estats membres de la Unió Europea han d’assegurar-se sempre que les clàusules que es reflecteixen a l’objecte principal dels contractes són clares i comprensibles per al consumidor mitjà, de tal manera que aquest estigui en condicions de comprendre el càlcul de l’esmentat tipus d’interès i valorar amb això les conseqüències econòmiques de la seva contractació.

Truca’ns i els nostres serveis jurídics estudiaran la viabilitat del teu cas de forma gratuïta.

93 524 20 66 / 687 93 56 77. Advocada Sonia Judit Hernández Martínez, Col·legiada ICAManresa núm.1205 (S2 ADVOCATS ASSOCIATS)